БІЗНЕС - АНАЛІТИК

Проектно - впроваджувальний центр програмних технологій, спрямований для створення комплексних систем автоматизації бізнесу, на платформі BAS (Business Automation Software).
 

Mobirise

Головний партнер

"Спілка Автоматизаторів Бізнесу (САБ)" – всеукраїнська громадська організація, яка об'єднує професіоналів в області автоматизації бізнесу, зацікавлених у розвитку сучасних інформаційних технологій, їх популяризації та ефективному використанні в різних галузях економіки.

Що ми впроваджуємо

Бізнес - рішення BAS.

BAS АГРО. ERP

Рішення "BAS АГРО. ERP" призначене для автоматизації управління діяльністю середніх і великих сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм.

BAS Будівництво. Бухгалтерія

"BAS Будівництво. Бухгалтерія" є готовим інструментом для вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства будівельної галузі.

BAS Бухгалтерія

Рішення для автоматизації ведення бухгалтерського та податкового обліку включно з підготовкою обов'язкової (регламентованої) звітності будь-якого комерційного підприємства.

BAS Бухгалтерія КОРП

Рішення являється професійним інструментом бухгалтера з розширеними можливостями обліку та додатковою функціональністю в частині розрахунку заробітної плати.

BAS Документообіг КОРП

Рішення ECM-класу (Enterprise Content Management) з широким набором можливостей для управління бізнес-процесами і спільною роботою співробітників.

BAS Комплексне управління підприємством

Рішення для управління діяльністю малих та середніх підприємств, управлінські процеси яких вимагають чіткої координації і узгоджених дій декількох виконавців.

BAS Малий бізнес

Рішення у якому реалізовано усе найнеобхідніше для підприємств Small Business Solutions (торгових, виробничих і сервісних компаній).

BAS ERP

Рішення для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств, зокрема з технічно складним виробництвом.

BAS Роздрібна торгівля

Рішення для автоматизації бізнес-процесів магазинів різних форматів, які можуть входити в розподілену роздрібну мережу торгового підприємства.

BAS Управління автотранспортом

Рішення для автоматизації управлінського і оперативного обліку в автотранспортних підприємствах і організаціях, а також в автотранспортних підрозділах торгових, виробничих та інших підприємств, які використовують автотранспорт для власних потреб.

BAS Управління торгівлею

Рішення для управління операційною діяльністю та ведення оперативного обліку торговельного підприємства. Рішення має широкі інтеграційні можливості для створення комплексного інформаційного середовища.

BAS Управління холдингом

Рішення CPM-класу для автоматизації широкого спектру задач, пов'язаних з обліком, плануванням і контролем ефективності холдингів різного масштабу, які включають в себе підприємства з різними видами діяльності.

Як проходить впровадження проекту

Послідовність дій на прикладі BAS ERP.

1

Аналіз (проектне обстеження)

На цьому етапі перед фахівцями-інтеграторами стоїть завдання по вивченню бізнес процесів замовника, з подальшим моделюванням та оптимізацією. Визначається вартість ліцензійного забезпечення.
2

Проектування, моделювання та розробка

Склад робіт залежить від кількості і особливостей списку операцій по автоматизації бізнес-процесів. Фахівці готують адаптоване рішення, що відповідає вимогам визначеним на першому етапі. Після цього, спільно з експертами замовника, проводять тестування типової системи.
3

Впровадження згідно етапу

Цілями даного етапу є: введення системи в промислову експлуатацію, фінальне налаштування та модифікація системи.
4

Супровід впровадженого рішення

Після успішного запуску проекту передбачається подальший супровід нової системи. Як правило, цей етап включається до загального бюджету проекту.

Запит

на отримання інформації та презентації.

Наша фірма:

Проектно - впроваджувальний центр програмних технологій, спрямований для створення комплексних систем на платформі BAS (Business Automation Software).

Головний партнер:
  • "Спілка Автоматизаторів Бізнесу (САБ)" – всеукраїнська громадська організація, яка об'єднує професіоналів в області автоматизації бізнесу.
Контакти:
  • тел. 044 360-9599,
  • ел. адреса
  • info@business-analyst.com.ua

Built with Mobirise website creator